Welkom bij Awen
 

De boodschap van de iepen-dryade

Dit verhaal begint op dinsdag in de achtertuin van een bekende. Er staat een parasolvormige boom, waar we met behulp van een plant-herkennings-appje al eerder de naam iep aan hebben gegeven. De boom staat er prachtig bij, met grote groene bladeren en onder het bladerdek hangen lichtgroene trosjes van zaadjes. Prachtige zaadjes, in een ovaalvormig vliesje met het zaadje in het midden, bijna klaar om door de wind meegenomen te worden. Er hangen ook trosjes lichtbruine, droge zaadjes. Ik neem zo’n trosje mee en plant de zaadjes. Leuk, een nieuw bomenproject. Maar het blijkt meer te zijn dat dat.

Op woensdag voordat ik ga wandelen, vraag ik me af waar ik in mijn eigen buurt een iep kan vinden. Tijdens het wandelen vertel ik over de mooie iep van de dag ervoor. Ik sta stil. Om mijn voeten liggen iepenzaadjes. We blijken door een iepenlaantje te lopen. Op donderdag onderweg door het dorp sta ik stil voor het verkeerslicht. Naast mij, tegen de stoeprand en als een golfje eroverheen, zijn wolken iepenzaadjes bijeen gewaaid. Als ik vrijdagavond mijn vest uittrek, valt er een iepenzaadje uit. Op maandag maak ik in de tuin van mijn ouders een parasolvoet schoon. Ik vind een hardnekkig vlekje, dat een iepenzaadje blijkt te zijn. De dag daarna zit ik bij de barbecue in het gras. Ik zet mijn bord op de tegels voor me, naast een iepenzaadje.

Oké. Duidelijk. Je hebt mijn aandacht.
Vertel mij over iepen!


Iep is olm

Iep is olm. Het is een boom met buigzaam of vervormd hout, het is maar welke kant je wilt bekijken. Het hout is geschikt voor het maken van langbogen, maar niet als bouwmateriaal. Het blad is herkenbaar aan een ongelijke bladvoet en het vliesje van het zaadje heet ‘brede gevleugelde rand’. Ze houden van vochtrijke grond en zijn bestand tegen hoge waterstanden. Hierdoor is het hout geschikt voor bijvoorbeeld boten, brugfunderingen of waterleidingen. Het werd ook gebruikt voor het maken van grafkisten.

Er zijn fladderiepen, gladde of ruwe iepen, Engelse of Hollandse. Het woord iep is typisch Nederlands. In andere talen vind je een vorm van olm: elm, ulm, alm, olmo, orme. Dit woord duidt waarschijnlijk op een kleur: roodachtig geel, de kleur van vers gehakt olmenhout. Olm is ook de naam voor een salamander met unieke eigenschappen die zijn hele leven in een grot doorbrengt.


Iepenverhalen

In Noordse mythologie werden man en vrouw, Ask en Embla, door de goden, aangevoerd door Odin, geschapen uit essenhout en (meestal vertaald als) iepenhout. Ze kregen van hen önd (adem, geest), óðr (inspiratie) en (meestal geduid als vitaliteit en gezondheid). Ze kregen Midgaard om in te wonen en werden vader en moeder voor het mensenvolk.

In de Griekse mythologie vind je de iep bij Orpheus en Eurydice. Ze ontmoetten elkaar bij een iep. Logisch, want Eurydice was een iependryade. In een andere versie groeide er een iepenbos waar zijn tranen vielen nadat zij stierf. Of er ontsproten iepen toen Orpheus in de onderwereld een mooi liefdeslied voor Eurydice speelde. Ook hoorde de iep bij Griekse god Dionysos, omdat de iep als steun bij wijnranken geplant werd.

Engelse volksverhalen vertellen over de iep als elfenboom, waar een doorgang naar de Onderwereld te vinden is.


Dryadenduidingen

“Voor mensen die goed werk doen en hun levenstaak volgen. Wanneer men het gevoel heeft dat de taak die ze opgenomen hebben te moeilijk is en boven de kracht van een mens uitgaat, kan er een instorting ontstaan.” - vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies door Dr. E. Bach.

“De energie van de iep helpt je bij het vinden tussen je eigen interesses en die van anderen. Vooral mensen die de behoeften van anderen boven hun eigen belangen laten prevaleren, hebben baat bij deze boom. De bijbehorende affirmatie is: ‘Ik ben trouw aan mezelf en kom op voor mijn eigen behoeften.’” – Holistik

“Het engel-wezen van de Olm straalt door het rijk van communicatie en uitwisseling. De Olm gaat over ware en oprechte communicatie, niet die zinloze mailtjes van het computertijdperk of korte uitwisselingen tussen gelijken, maar communicatie die aan obstakels voorbijgaat. […] Normale mensen, mystici, natuurwezens en hun afgezanten kwamen allemaal samen in die aanwezigheid [van de olm - CW]. Een ware ontmoeting kan enkel plaatsvinden als alle deelnemers onbevooroordeeld en respectvol zijn. De Olm bemoedigt ruimte voor begrip, verzoening en empathie. […] De boodschap van Olm is in het zaadje van oprechte communicatie: ontmoet alle andere wezens als een aspect van jezelf!” - uit The Tree Angel Oracle van Fred Hageneder

“De iep geeft enorm veel ondersteunende energie. Hij is bereid om zijn assistentie aan jouw werk te verlenen, juist op het moment dat je zwakker begint te worden, zodat zijn kracht aan de jouwe toegevoegd wordt. Het geeft een solide basis wanneer alles om je heen onstabiel en fragiel lijkt. Eentje om op te steunen.” - uit Wyrdwood: the story of Dusty Miller door Michael Kelly


In de verschillende verhalen en duidingen raakten mij verschillende beelden. Maar er sprong een heldere boodschap voor mij uit, die naadloos aansluit bij wat het leven mij nu toebedeelt. Het leven voelt bij tijd en wijle nogal overweldigend, maar de iep vertelt mij hoe met periodieke hoge waterstanden om te gaan en dat hij mij een solide basis aanbiedt nu het om me heen onstabiel en fragiel lijkt. Dat geeft me vertrouwen. Boodschap is ontvangen, waarvoor heel hartelijke dank. Sindsdien heb ik geen verrassende iepenzaadjes meer gezien.

 

CW/mei2022


/ | \

spinsels

 • All
 • Alchemist
 • Anna
 • Artikelen
 • Assisi
 • Awen
 • Beltain
 • Bij
 • Blikopener
 • Bloemen
 • Boom
 • Bretagne
 • Bron
 • Cawen Inspireert
 • Cornwall
 • Dieren
 • Donker
 • Drempelhoedster
 • Dryade
 • DustyMiller
 • Engel
 • Equinox
 • Ereplekje
 • Godin
 • Hart
 • Heilige Geometrie
 • Herfst
 • Hunebed
 • Ierland
 • Imbolc
 • In De Media
 • Jaarwiel
 • Labyrint
 • Legenden
 • Lente
 • Lichtvervuiling
 • Loreley
 • Maan
 • Meermin
 • Megaliet
 • Midwinter
 • Midzomer
 • Natuurtolk
 • Negen
 • Nornen
 • OLV Maria
 • Rhein
 • Rouwvrouw
 • Samhain
 • Schotland
 • Sheela Na Gig
 • Steencirkel
 • Sterren
 • Taxus
 • Toverketel
 • Venus
 • Vogels
 • Voorouders
 • Vrouw Holle
 • Wales
 • Wat Als...
 • Wereldboom
 • Wichelen
 • Winter
 • Zee
 • Zomer
load more hold SHIFT key to load all load all

Cawen inspireert elke maand:
een portie inspiratie uit het dagelijks leven
nieuwe artikelen
komende activiteiten

Meld je aan!

ik kwam precies op tijd
voor mijn eigen leven

- Monica Boschman