Welkom bij Awen

Vrijdag Freyadag 2023-Q4

Vrijdag Freyadag Godinnendag
elke vrijdag een kleine ode aan een godin
volg op instagram of facebook

/ | \

- 188 -
2023-10-06 💃🏻Hlín, vrouwe van de Mapel

In Noord-Engeland is een kenmerkende boom geveld: de boom in de Sycamore Gap. Ik draag deze Vrijdag-FreyjaDag op aan de EsdoornDryade. 

Een godin van de Esdoorn vind ik niet echt, behalve een piepklein vertalinkje bij Hlín. De naam van deze Noordse godin is wellicht een kenning voor een beschermende vrouwe. Misschien is zij Frigg zelf, misschien is ze een walkure, dís, stammoeder. Volgens Jacob Grimm zou haar naam esdoorn betekenen. Ik roep de bescherming van Hlín aan voor de Esdoorns en de EsdoornDryades in de wereld, en voor de EsdoornDryade van Sycamore Gap in het bijzonder. 

In de Griekse mythologie sterft de boomgeest bij het vellen van de boom. In de traditie van de Miller Clan is de dryade niet aan één enkele boom verbonden, maar aan een specifieke boomsoort in een bepaald gebied. De EsdoornDryade van Sycamore Gap is dus nog ‘alive and well’. Een bevriende bomensjamane uit de traditie van Dusty Miller vertelde: 

“Wat een verdriet om zo’n mooie boom geveld te zien. De boomgeest is echter erg geraakt door zo veel mensen die hem liefhebben en hem missen. Ik voel een grote dankbaarheid vanuit de ziel van de boom, naar allen die hem liefhebben. Kijk alsjeblieft rond in het gebied en kijk of je baby sycamores ziet. Het zou zo maar kunnen dat het al wist wat er ging gebeuren en dat het voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Bomen hebben een groter bewustzijn over wat er gaat gebeuren dan wij.”

Foto: foto van een EsdoornVriend in de Oostenrijkse Alpen - Cawen

PS
Hathor is niet de godin van de Esdoorn. De Egyptische sycomore (sycOmore) gaat over een vijgenboom. Dat klopt ook veel beter bij Egyptische mythologie.

/ | \

13-10-23 💃🏼 nummer 13

Dertien
1 + 3
nieuw begin + creativiteit
(bijna) 13 volle manen in een jaar
13e letter in het alfabet is de M
Fruit of Life kent 13 cirkels/bollen
Fibonacci 0 1 1 2 3 5 8 13 21
5 bladen in 8 jaar maakt de Venus Roos
13 heeft goede feng shui
13 is de transformerende liefdesenergie
13 is het goddelijk vrouwelijke

Artwork: The Sacred Feminine taking Roots by LvSoulCreations

/ | \

20-10-23 💃🏼 Taxus

Herhaling van vrijdag 7 april 2023: Op deze dag stel ik jullie voor aan de boom die zich aan mij voorstelde als de Drempelhoedster.

Taxus, venijnboom, ijfboom of ijf kent een prachtige oude Nederlandse naam: uwe. Dat woord is verwant aan ewi, ewa, dat eeuwigheid betekent en ayu betekent levenskracht. De oudste overgeleverde naam voor taxus is eya, uit de Hittitische taal. Mag ik de betekenis van uwe daarmee dan dichterlijk samenvatten als eeuwige levenskracht?

Drempelhoedster Uwe brengt de uitnodiging:
“Rust hier maar even uit. Blijf zo lang als je wilt. Ik zorg voor je.”

Foto: Cawen

/ | \

27-10-23 💃🏼 Arinna

Weergoden en -godinnen komen vaak voor in paren. Zij voor de regen, hij voor de zon. Hij voor de wind, zij voor de sneeuw. Zij voor de zon, hij voor de storm.

Naast weergod Tarhunna staat Arinna de zonnegodin. Samen met Zonnegodin van de Aarde en Zonnegod van de Hemelen is Zonnegodin van Arinna beschermer van het koninkrijk van de Hittieten. Ze is moeder van het land en zij is degene die de koning zijn macht toebedeelt. 

Ze wordt weergegeven als een zonneschijf of zittend op een troon met een halo achter haar hoofd. Zeg je gebeden tot haar als de avond valt en de zon achter de horizon verdwijnt.

Artwork: de Hittiet Zonneschijf, gevonden in een tombe in Alaca Höyük, Turkije; 3e millenium voor Christus; wikipedia Noumenon

/ | \

03-11-23 💃🏼 Rán

Noordse zeegodin Rán is vrouwe van de zee, zeestormen, ondergelopen land, de diepte. Volgens jonge verhalen is zeegod Aegir de vriendelijke zeegod en zij wordt neergezet als de verschrikkelijke. Degene die zeemannen en vissers naar de dood in de zee lokt. Zeemannen droegen een gouden munt bij zich om aan haar te kunnen offeren om een behouden terugkeer af te roepen. 

Oudere verhalen gaan denk ik over haar hulp aan drenkelingen en het opvangen van verdronken mensen in haar dodenhal op de bodem van de zee. Het is een van de moetwerkjes van de godin; niet alleen helpen bij geboorte, maar ook bijstaan bij de dood. 

Artwork: Rán by Anna Novikova

/ | \

10-11-23 💃🏼 Cerridwen

De herfst past bij Welshe godin Cerridwen, godin, gedaanteverwisselaarster, tovenares. In dit jaargetijde herinnert zij ons eraan dat het het donker is waaruit nieuw leven ontspruit en nieuwe ideeën ontstaan. Cerridwen wordt afgebeeld met haar toverketel, symbool van transformatie, magie, wijsheid, wedergeboorte en inspiratie. De ketel wordt Awen (inspiratie) genoemd en wie weet, roerde ze in haar ketel in het patroon van een labyrint…

Artwork: The Cauldron of Ceridwen by Katherine Sunderland

/ | \

17-11-2023 💃🏼 Menvra

Er zijn nogal wat godinnen (goden ook trouwens) die een combinatie kennen van oorlog en wapens enerzijds en wijsheid en heling anderzijds. Zo ook de Etruskische Menvra (meneswo: intelligent, begrip), nu bekend als godin van de wijsheid. De Etrusken vereerden haar als godin van de krijgskunst en strategische oorlogsvoering. Tegelijkertijd is ze de schutsvrouwe van poëzie en heling, van handel en wandel, van handwerklieden en kunstenaars. Ze wordt weergegeven in wapenuitrusting, vergezeld door haar uil of soms met een slang of olijfboom. 

Artwork: Minerva by Thalia Took

/ | \

195
24-11-23 💃🏼 Aufaniae

In het Rijnland worden de matronen ook wel Aufaniae genoemd. Au is verbonden aan ‘voorspoed, geluk’, via het Oudgermaanss *audaz ‘voorspoed, rijkdom, geluk’. Het tweede deel komt mogelijk van een Proto-Indo-Europese wortel die ‘spinnen, weven’ betekent. Daar hoort vermoedelijk ook het Oudgermaanss *fanan bij: Gotisch fana ‘lap, doek’, Oudsaksisch fano ‘vlag, vaan’, Nederlands vaan, enz. Dat maakt van de Aufaniae de ‘gelukspinnenden’ of ‘weefsters van voorspoed’. Schikgodinnen als spinsters en weefsters van het lot en de levensdraad. 

Bron: De spinnende godin door Olivier van Renswoude, Taaldacht.nl

Artwork: altaar voor Matronae Aufaniae, gevonden 2e eeuw in Bonn

/ | \

01-12-21 💃🏼 Midwinter 1/6 Elen of the Ways

Welshe en Britse Elen of the Ways is de vrouwe die de oude kuddes hoedt: rendier, hert, misschien ook oerkoe. Deze rondtrekkende kuddes maakten de eerste wegen. Op zoek naar eten en gevolgd door mensenkuddes op zoek naar hún eten. Elen wordt afgebeeld met een gewei op haar hoofd en een hert aan haar zijde. Ze draagt een staf, soms een lamp.

Elen is de Vrouwe van de Wegen. Ze hoedt je op je weg, door binnen- en buitenwereld. Je zou Haar kunnen vragen of ze jou over de donkere wegen van de winter naar de lente wil leiden. En bedank.

Artwork: Elen of the Ways by anetteprs

/ | \

 

 


/ | \

Soms zit je in een donkere plek
en denk je dat je begraven bent,
maar in werkelijkheid ben je geplant

- (br)onbekend