welkom bij Carin Wennink

Disclaimer

Disclaimer m.b.t. activiteiten

Cawen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 62936255, ook handelend onder de namen Labyrinspiratie en Atelier Awen, is verantwoordelijk voor de inhoud van de activiteiten zoals genoemd op website cawen.nl. De hiervoor genoemde handelsnamen zullen verder samenvattend genoemd worden Cawen.

 • Deelname aan activiteiten in welke vorm dan ook (individuele begeleiding, sessies, velddagen, workshops, etc) bij Cawen is geheel op eigen risico en uit eigen vrije wil. Cawen aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit deelname aan activiteiten bij Cawen, op locatie of in de natuur.
   
 • Het is niet toegestaan om (gedeelten) van de Cawen activiteit(en) openbaar te maken, te kopiëren of anderszins commercieel te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.


Disclaimer m.b.t. website

Cawen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 62936255, ook handelend onder de namen Labyrinspiratie en Atelier Awen, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website cawen.nl. Andere domeinnamen die naar deze website leiden, zijn Labyrinspiratie.nl, Awen.nl, natuurtolk.nl, drempelhoedster.nl, drempelhoedsters.nl en opstapmetdebomen.nl. Het hiervoor genoemde collectief zal verder genoemd worden Cawen.

 • Het is niet toegestaan om (gedeelten) van de website(s) openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Als je gebruik maakt van informatie op deze website, geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
   
 • Cawen streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op bovengenoemde website. Cawen aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
   
 • Cawen heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud of verbeteren van een passende persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Cawen niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die door derden worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt of eventuele gevolgen die uit deze publicaties voortvloeien.
   
 • Deze website is niet bedoeld als vervanging van een (medische) diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke (gezondheids-)situatie. Aan de berichtgevingen die Cawen publiceert, kunnen geen rechten ontleend worden en deze mogen niet beschouwd worden als een aanbeveling om ziektes te behandelen.
   
 • Op de website wordt vermelding gemaakt van aanwezigheid van Cawen op social media kanalen, zoals instagram, telegram, youtube. Ook voor uitingen op social media kanalen gelden de hiervoorgenoemde voorwaarden.


Bij vragen of opmerkingen ben je van harte welkom contact op te nemen met Carin Wennink via de pagina contact.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2023.
Je kunt de disclaimer hier downloaden.


/ | \

unieke inspiratiekaarten
met bomen in de hoofdrol

/ | \

Labyrinth Experience 2024
zaterdag 14 september

/ | \

Golden Sphere Energetics
zondag 15 september

/ | \

training MLH zelf-healing
NL: za 26 en zo 27 oktober
B: za 23 en zo 24 november

/ | \